Ribalta Traduccions és un grup de professionals que ofereix serveis lingüístics en l’àmbit jurídic i economicofinancer. Som conscients de la necessitat de tenir un domini excel·lent de les llengües de treball i de la terminologia pròpia del sector en el qual estem especialitzats, però també de conèixer en profunditat la matèria de la qual tracten els textos, i és que la precisió i el rigor són determinants en una tipologia textual que recull drets i obligacions. Per això, el nostre equip està format per professionals nadius que compten amb formació no només lingüística sinó també jurídica i economicofinancera.

El nostre sistema de treball es basa en la professionalitat, la seriositat, l’atenció al detall i la puntualitat en l’entrega dels encàrrecs. Ens agrada oferir un servei proper i flexible perquè totes les parts ens sentim còmodes treballant conjuntament.

Els clients que ja ens han fet confiança abasten un ample ventall, des de despatxos d’advocats i notaries fins a empreses i particulars. Per qüestions de confidencialitat, facilitem referències sota demanda.

 

 

TRADUCCIÓ JURÍDICA

Traducció de tot tipus de textos legals. A tall d’exemple, alguns dels documents que traduïm de manera més habitual són escriptures, contractes, acords, estatuts socials, pactes de socis, cartes d’intencions, actes i certificats d’òrgans societaris, certificats registrals, resolucions judicials i arbitrals, escrits processals, informes legals, sol·licituds de patent, assegurances i informes pericials.

.

TRADUCCIÓ ECONOMICOFINANCERA

Traducció de tot tipus de textos econòmics i financers. A tall d’exemple, alguns dels documents que traduïm de manera més habitual són acords de finançament, comptes anuals, memòries i informes d’auditoria.

TRADUCCIÓ JURADA

Traducció jurada, és a dir, amb valor oficial i efectes legals davant d’organismes públics, de tot tipus de documentació jurídica, títols i expedients acadèmics.

INTERPRETACIÓ

Interpretació jurada i d’àmbit general, ja sigui amb tècnica simultània, consecutiva, d’enllaç o xiuxiuejada, i interpretació telemàtica.

CORRECCIÓ

Correcció ortotipogràfica, gramatical i d’estil de tot tipus de textos.

FUNCIONAMENT

Els idiomes amb els quals treballem són l’anglès, el català, el castellà, l’alemany, l’italià, el francès i el portuguès, i realitzem les traduccions en qualsevol combinació d’aquests idiomes. En cas que hàgiu de menester serveis lingüístics en altres idiomes o combinacions, atesa la nostra condició de membres de diverses associacions professionals de traductors i intèrprets, us podem posar en contacte amb lingüistes qualificats que us podran assistir en allò que necessiteu.

Els textos que traduïm sempre són sotmesos a un procés de revisió per part d’un segon lingüista, fet que ens permet oferir un servei de màxima qualitat.

Per iniciar el procés de traducció o correcció dels vostres documents, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres i ens en faciliteu una còpia per correu electrònic. Us prepararem un pressupost a mida i, en cas que sigui acceptat, començarem a treballar en l’encàrrec. Les traduccions jurades s’entreguen personalment a l’adreça que ens indiqui el client, i la resta de documents traduïts o corregits s’envien per correu electrònic.

L’existència i el contingut de la documentació que els clients ens faciliten estan subjectes a la més estricta confidencialitat per part de Ribalta Traduccions. Si el client ho sol·licita, recollim aquesta obligació per escrit mitjançant la subscripció d’un contracte de confidencialitat.

Lídia Ribalta

TRADUCTORA I ADVOCADA

Lídia Ribalta és la responsable de Ribalta Traduccions i la persona encarregada de la gestió dels projectes. És traductora especialitzada en l’àmbit jurídic i advocada. Va cursar el màster en Dret Internacional dels Negocis d’ESADE i compta amb més de sis anys d’experiència com a advocada mercantilista en dos despatxos de prestigi internacional, fet que li va permetre d’assolir un coneixement profund en matèria jurídica i, alhora, entendre de primera mà les necessitats dels clients que requereixen serveis lingüístics en l’àmbit del dret.

És membre de l’Associació Espanyola de Traductors, Correctors i Intèrprets (ASETRAD), de l’Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya (APTIC) i de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB).

Demaneu pressupost sense compromís.